Aspen Institute Central Europe

1 až 9 zaměstnanců
Aspen Institute Central Europe je regionálním partnerem celosvětové sítě Aspen Institute. Slouží jako neideologická a nezávislá platforma pro setkávání představitelů byznysu, veřejných institucí a osobností z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem institutu je rozvíjet mezioborovou spolupráci a podporovat mladé středoevropské lídry z různých sektorů v jejich osobním i profesním rozvoji. Za účasti osobností z různých oborů pořádáme veřejné konference, semináře, workshopy či odborné diskuse.  

Hledáme Program & Event stážistu/ku

Mezinárodní organizace Aspen Institute CE hledá nového stážistu/ku, který/á by pomáhal/a s aktivitami Program & Event týmu. Budete mít možnost uplatnit své znalosti a dovednosti v praxi, poznáte zajímavé a inspirativní lidi a budete součástí aktivit, které organizujeme jak na lokální tak mezinárodní úrovni. 

Klíčové oblasti odpovědnosti:

 • Aktivní zapojení se do každodenních úkolů 
 • Podpora eventů (Aspen Young Leaders Program, výroční konference, expertní kulaté stoly, veřejné debaty atd.)
 • Administrativní podpora Event týmu (např. aktualizace a správa databáze, korektury a úpravy materiálů, další úkoly zadávané týmem dle zkušeností stážistů, zájmu nebo aktuálních potřeb/projektů)
 • Příprava podkladů, materiálů a výzkumů

Kvalifikace a požadavky:

 • Zodpovědnost, spolehlivost, flexibilita & ochota učit se novým dovednostem 
 • Velmi dobré organizační schopnosti
 • Výborná ústní i písemná komunikace v českém a anglickém jazyce
 • Ochota a možnost pracovat v rozsahu 15 hodin týdně
 • Pravidelná práce z kanceláře Aspen Institute CE v centru Prahy, ale po předchozí domluvě je možný i home office

Co nabízíme:

 • Smysluplnou práci v dynamickém a inspirativním prostředí v srdci Prahy
 • Možnost účastnit se významných eventů 
 • Setkávání se s inspirativními lidmi z různých oborů 
 • Pravidelná práce z kanceláře Aspen Institute CE, ale po předchozí domluvě je možný i home office

Délka stáže:

 • Hledáme někoho, kdo s námi může spolupracovat dlouhodobě, minimálně 6 měsíců 

Jedná se o placenou stáž, nastoupit můžete ihned.

 

Program & Event Internship

The Aspen Institute CE is looking for a new team member to support the program and event management team. You will apply your knowledge and skills in practice, meet interesting people, and get involved in the activities of an internationally respected organization. We sincerely believe you’ll enhance your experience and get support from our team. 

Key Areas of Responsibility:

 • Involvement in day-to-day back-office operations
 • Event support (Aspen Young Leaders Program, Annual Conference, expert round tables, public debates, etc.)
 • Administrative support to the event team (e.g. database administration, proofreading & editing of materials, and other tasks assigned by the team according to intern experience, interest or current needs/projects)
 • Preparation of background information, materials and research

Qualifications and Requirements:

 • Responsibility, reliability, flexibility and willingness to learn
 • Very good organizational skills
 • Excellent oral and written communication skills in Czech and English
 • Availability to work 15 hours a week
 • Commitment to the whole duration of the internship

What We Offer:

 • Meaningful work in a dynamic and inspiring environment in the heart of Prague
 • Ability to participate in significant events, both domestic and international
 • Meeting influential and inspiring people from the public sphere
 • Regular work from the Aspen Institute CE office, that is located in the Prague’s center, is required. But the home office is also possible after the previous agreement

Duration of the internship:

 • We’re looking for someone who can cooperate with us on a long term basis, at least 6 months (minimum)

The internship is paid and you can start immediately.

Těšíme se na tvoje CV a rádi Tě uvítáme v týmu Aspen Institute Central Europe!

Kateřina Polanská

Fotogalerie