Úvod / Společnosti / Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. / Stážista na téma Cirkulární Textil

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

Analytika Management Vzdělávání
10 až 49 zaměstnanců

INCIEN společně se svými partnery pracuje na projektech, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na cirkulární. INCIEN je složen z rychle rostoucího týmu kreativních a schopných lidí, jehož jádro tvoří absolventi prestižní Wageningen University v Holandsku. Tam naši odborníci načerpali potřebnou inspiraci a expertýzu v oblasti cirkulární ekonomiky. Misí INCIEN je informovat, vzdělávat, interpretovat osvědčené postupy a společně vytvářet průkopnické projekty při přechodu z lineární na cirkulární ekonomiku. Ve spolupráci s firmami, obcemi, vládním sektorem, neziskovými organizacemi a dalšími zájmovými skupinami realizujeme ročně desítky projektů. Chceme jít příkladem a ukázat, že stačí začít sami u sebe. Víme, jaké příležitosti cirkulární ekonomika přináší a že základním stavebním kamenem cirkulární ekonomiky je změna myšlení a zejména kvalitní a funkční spolupráce. Rostoucí zájem o téma cirkulární ekonomiky v České republice na politické, sociální i obchodní úrovni si žádá o realizaci praktických řešení. Naše služby a produkty jsou proto navrženy tak, aby usnadňovaly rozhodování a akční kroky pro podniky i samosprávy v celé řadě odvětví. Vedle naší silné sítě strategických partnerů, i bývalých a stávajících klientů se snažíme inspirovat mainstreamovou společnost, od samospráv a korporací až po podnikatele, inovátory a řadové občany. Svými aktivitami také dlouhodobě přispíváme k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje.

Stážista na téma Cirkulární Textil

Zajímá Tě, kolik textilu se v Česku produkuje nebo se sem dováží a kolik odpadu po tom, co nám doslouží, se skutečně produkuje, co se s ním děje a hlavně - co by se s ním dít mohlo? Tak to jsi u nás správně. Tvoje práce bude podpora anlytického týmu, který se věnuje mapování reálných materiálových toků textilu v České republice a jehož výsledky jsou praktickým vstupem pro projekty recyklačních firem, které mají zájem s tímto materiálem nakládat. 

Náplň práce

  • identifikace klíčových aktérů (analýza stakeholderů) 
  • příprava podkladů pro analýzu materiálových toků. 
  • příprava rešerší vědeckých studií zahraničních týmů pracujících na podobných projektech. 

Požadavky

  • schopnost práce s programem excel
  • zkušenost s analytickou činností / rešeršemi 
  • přátelská povaha (jsme mladý tým, žádní suchaři)