Aspen Institute Central Europe

Nejnovější pozice

Společnost aktuálně nenabízí žádné pozice.

Sídlo společnosti

  Palackého 740/1
Praha-Nové Město

Pobočky

  Aspen Institute Central Europe o.p.s.
ROK ZALOŽENÍ
2012
POČET ZAMĚSTNANCŮ
1 až 9
PRŮMĚRNÝ VĚK ZAMĚSTNANCŮ
  O nás

Aspen Institute Central Europe je regionálním partnerem celosvětové sítě Aspen Institute. Slouží jako neideologická a nezávislá platforma pro setkávání představitelů byznysu, veřejných institucí a osobností z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem institutu je rozvíjet mezioborovou spolupráci a podporovat mladé středoevropské lídry z různých sektorů v jejich osobním i profesním rozvoji. Za účasti osobností z různých oborů pořádáme veřejné konference, semináře, workshopy či odborné diskuse.

 

  Naše mise

Naším cílem je podporovat a inspirovat lidi, kteří chtějí zlepšovat společnost. K jeho naplnění využíváme následující cesty:

Motivujeme středoevropské lídry, aby vystoupili z každodenní rutiny a zamysleli se nad rozličnými aspekty hodnotově orientovaného leadershipu. Skrze zapojení do kritického dialogu o základní hodnotách a otázkách stěžejních pro rozvoj společnosti společně hledáme odpovědi na výzvy současnosti.

Umožňujeme mnohostranný dialog mezi odborníky, politiky a zástupci podnikatelské i neziskové sféry za účelem zlepšení rozhodovacích procesů ve veřejném sektoru. Zaměřujeme se mimo jiné na problematiku digitalizace, celoživotního vzdělávání, kvalitu života či další témata důležitá nejen pro středoevropský region, ale i celou Evropu.

Snažíme se aktivně zapojovat co největší množství účastníků do veřejných debat a analýz o aktuálních středoevropských výzvách a možnostech rozvoje tohoto regionu. Organizujeme debaty a konference pro širší publikum, které má zájem diskutovat o nových příležitostech a získat pohled z různých perspektiv.

Společnost aktuálně nenabízí žádnou pozici