CIRA Advisory s.r.o.

Nejnovější pozice

Společnost aktuálně nenabízí žádné pozice.
ROK ZALOŽENÍ
2020
POČET ZAMĚSTNANCŮ
10 až 49
PRŮMĚRNÝ VĚK ZAMĚSTNANCŮ
32
  O nás

Jsme tým odborníků v oblasti cirkulární ekonomiky, v projektovém řízení, v strategickém myšlení a komunikaci. Umíme efektivně propojit myšlenku s realizací. Vytváříme cesty, které propojují byznys s přírodou.

Vkládáme do jádra byznysu cirkulární a udržitelné principy. Pomáháme začínajícím firmám, ale i nadnárodním společnostem. Provázíme naše partnery na cestě k přeměně lineárního fungování k cirkulárnímu. Analyzujeme, radíme, implementujeme jejich vize do funkčních firemních strategií. Současně chápeme, že každý krok je potřeba správně komunikovat jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti. I s tím umíme pomoci. Nastavujeme efektivní komunikační strategie a propojujeme klienty s klíčovými aktéry.

Věnujeme se poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty od zemědělství či odpadového hospodářství až po inovativní cesty zahrnující výhody digitálních technologií.
Naším cílem je pomoci firmám a dalším institucím přejít z lineárního principu fungování na cirkulární.

  Naše mise

Navigovat vás na cestě k přenesení cirkulární ekonomiky do praxe.

Společnost aktuálně nenabízí žádnou pozici