JRK Česká republika s.r.o.

Nejnovější pozice

Společnost aktuálně nenabízí žádné pozice.
ROK ZALOŽENÍ
2009
POČET ZAMĚSTNANCŮ
10 až 49
PRŮMĚRNÝ VĚK ZAMĚSTNANCŮ
30
  O nás

Tři absolventi vysoké školy se rozhodli pracovat v oblasti, která má pozitivní ekologický dopad. Založili si vlastní podnikání, které pomáhá řešit aktuální problémy v oblasti životního prostředí. Jejich firma dnes působí ve třech zemích Evropy (Česká republika, Slovensko, Maďarsko). Tři pilíře udržitelnosti podnikání, které drží v synergii, jsou propojení byznysu, ekologie a pozitivního dopadu pro společnost.

Naše hodnoty

Inovativnost - neustále hledáme lepší a výjimečnější řešení pro efektivní řízení odpadového hospodářství.

Upřímnost - snažíme se poskytovat co nejpřesnější a nejpravdivější informace nejen našim partnerům, ale i nám samotným.

Úcta - respektujeme názor, přístup a práci každého člověka.

Závazek - slibujeme jenom to, co umíme splnit. Profesionálně při každé svěřené úloze.

Dělat maximum - každý den vkládáme 150% našeho úsilí do splnění naší vize. Chceme se neustále učit a zdokonalovat.

Oceňování - vážíme si snahy, pomoci, výsledků, přístupu, podpory a inovativního myšlení našich kolegů, partnerů, samospráv a lidí.

 

  Naše mise

Jsme mladý tým lidí, kterým záleží na životním prostředí, a neustále hledáme inovativní řešení, jak zlepšit odpadové hospodářství v našich obcích. Naším posláním je snižovat množství směsného komunálního odpadu zejména předcházením jeho vzniku, podporou domácího kompostování a zvyšováním míry třídění. Myšlenku „Pro méně odpadu“ šíříme především spoluprací se samosprávami, kde jsme komplexním dodavatelem know-how, produktů, technologií a osvětových kampaní. Jsme také provozovatelem internetového obchodu s produkty pro udržitelný život a méně odpadu Zemito, který působí v České republice a na Slovensku.

Naším cílem do roku 2021 je stát se lídrem v inovativních technologiích a zařízeních pro odpadové hospodářství, které pomáhá snižovat směsný komunální odpad a především předcházet vzniku odpadu. Díky cirkulární ekonomice vidíme ještě širší smysl našeho poslání. Máme mnoho plánů, odhodlání, nadšení a energie, abychom tu zanechali náš odkaz "Pro méně odpadu."

Společnost aktuálně nenabízí žádnou pozici