Nejnovější pozice

Společnost aktuálně nenabízí žádné pozice.
ROK ZALOŽENÍ
1999
POČET ZAMĚSTNANCŮ
250 až 999
PRŮMĚRNÝ VĚK ZAMĚSTNANCŮ
37
  O nás

Nestlé, to je „Good Food, Good Life“. Chceme, aby byl díky nám každý den o kousek lepší, aby se lidé na sebe více usmívali, abychom přinesli více radosti do života. A může to být kousek čokolády ve správnou chvíli, ušetřená voda a energie na jeho výrobu nebo mladý člověk, kterému jsme pomohli nastartovat kariéru.

Jako světová jednička v potravinářství víme, co je naše zodpovědnost – snažíme se zlepšovat kvalitu výživy a pomáhat lidem po celém světě k vyváženému životnímu stylu. 

 

Hodnotami naší společnosti jsou:

1. Výživa, zdraví a zdravý životní styl

Naším klíčovým cílem je zvyšovat kvalitu života našich spotřebitelů každý den a všude tím, že budeme nabízet možnost zvolit chutnější a zdravější potraviny a nápoje a podporovat zdravý životní styl. Vyjadřujeme to prostřednictvím naší fi remní teze „Good Food, Good Life“ („dobré potraviny pro dobrý život“).

2. Zajištění kvality a bezpečnost výrobků

Všude na světě představuje název Nestlé příslib spotřebiteli, že výrobek je bezpečný a má vysoký standard. 

3.Komunikace se spotřebiteli

Zavazujeme se k odpovědné a spolehlivé spotřebitelské komunikaci, která spotřebitelům umožňuje uplatňovat jejich právo na poučenou volbu a podporuje zdravější stravování. Respektujeme soukromí našich spotřebitelů. 

4.Lidská práva a naše podnikatelská činnost

Plně podporujeme hlavní zásady Dohody OSN „UN Global Compact“ o lidských právech a práci a usilujeme o to být příkladem dobrých postupů v oblasti lidských práv a pracovních sil ve všech našich podnikatelských aktivitách.

5.Vedení a osobní odpovědnost

Náš úspěch je založen na našich lidech. Chováme se k sobě s úctou a důstojností a očekáváme, že každý bude prosazovat smysl pro osobní odpovědnost. Najímáme kompetentní a motivované lidi, kteří respektují naše hodnoty, poskytujeme rovné příležitosti k jejich rozvoji a postupu, chráníme jejich soukromí a netolerujeme žádnou formu obtěžování nebo diskriminace. 

6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zavazujeme se k prevenci nehod, zranění a nemocí souvisejících s prací a k ochraně zaměstnanců, dodavatelů a dalších, zapojených do hodnotového řetězce.

7.Vztahy s dodavateli a zákazníky

Požadujeme, aby naši dodavatelé, agenti, subdodavatelé a jejich zaměstnanci jednali čestně, s integritou a slušně, a aby dodržovali naše pevné a trvalé standardy. Obdobně jsme odpovědní vůči našim vlastním zákazníkům. 

8.Zemědělství a rozvoj venkova

Přispíváme ke zkvalitňování zemědělské výroby, sociálního a ekonomického postavení farmářů, venkovských komunit a výrobních systémů, aby byly více ekologicky udržitelné. 

9. Ekologická udržitelnost

Zavazujeme se k ekologicky udržitelným podnikatelským postupům . Ve všech stádiích životního cyklu výrobku se snažíme používat přírodní zdroje efektivně, dávat přednost používání udržitelně řízených obnovitelných zdrojů a směřovat k minimalizaci odpadu. 

10. Voda

Zavazujeme se k udržitelnému využívání vody a ke stálému zlepšování vodního hospodářství. Uvědomujeme si, že svět čelí rostoucím výzvám pokud jde o dostupnost vody, a že odpovědné hospodaření se světovými zdroji ze strany všech uživatelů vody je absolutní nutností. 

  Naše mise

Uskutečňovat koncept Good Food, Good Life ("dobré
potraviny pro dobrý život") tím, že našim spotřebitelům
a zákazníkům poskytujeme potraviny a nápoje nejvyšší kvality.
Vyvíjíme řešení, vycházející z výživy, zdraví a zdravého
životního stylu a vždy se snažíme přidávat hodnotu tím, že:

- Neustále inovujeme a renovujeme naše výrobky
a zajištujeme jejich nejvyšší kvalitu.
- Trvale používáme nejlepší postupy a procesy při úsilí
o dokonalost v podnikání.
- Plně využíváme potenciál našich značek a dosahujeme
nejširší dostupnost našich výrobků.
- Poskytujeme spolehlivé a včasné služby našim zákazníkům
a uspokojujeme spotřebitelskou poptávku po nejlepších
výživových vlastnostech našich výrobků.
- Pečujeme o motivaci a profesionální růst našich
zaměstnanců.
- Podnikáme společensky odpovědným a udržitelným
způsobem; dodržujeme nejpřísnější právní a průmyslové
standardy v oblasti bezpečnosti potravin, bezpečnosti práce
a ochrany životního prostředí.

Společnost aktuálně nenabízí žádnou pozici